You are currently viewing ከዩቲዩብ ሚሊዮን ዶላሮችን የሚሰበሰቡት አስሩ ከፍተኛ ተከፋይ ዩቲዩበሮች ማናቸው? – BBC News አማርኛ

ከዩቲዩብ ሚሊዮን ዶላሮችን የሚሰበሰቡት አስሩ ከፍተኛ ተከፋይ ዩቲዩበሮች ማናቸው? – BBC News አማርኛ

ፎርብስ የተሰኘው የአሜሪካ የቢዝነስ መጽሔት እንደ አውሮፓውያኑ በ2021 ከዩቲዩብ ከፍተኛ ገንዘብ ያገኘውን ዩቲዩበር ይፋ አድርጓል።

Source: Link to the Post

Leave a Reply