You are currently viewing ከደቡብ አፍሪካ ፓርላማ ቃጠሎ ጋር በተያያዘ አንድ ግለሰብ በቁጥጥር ስር ዋለ – BBC News አማርኛ

ከደቡብ አፍሪካ ፓርላማ ቃጠሎ ጋር በተያያዘ አንድ ግለሰብ በቁጥጥር ስር ዋለ – BBC News አማርኛ

በደቡብ አፍሪካ ኬፕ ታውን ከተማ የሚገኘውን የደቡብ አፍሪካ ፓርላማ ውስጥ ከተነሳው ከፍተኛ የእሳት አደጋ ጋር የተጠረጠረ አንድ ግለሰብ በቁጥጥር ስር ዋለ።

Source: Link to the Post

Leave a Reply