You are currently viewing “ከፍተኛ ትኩረት ለፋኖ አርበኛ ዘመነ ካሴ!” የአማራ ወጣቶች ማህበር (አወማ) አማራ ሚዲያ ማዕከል/አሚማ …   ታህሳስ 23 ቀን 2015 ዓ/ም          አዲስ አበባ ሸዋ ፋኖ አርበኛ…

“ከፍተኛ ትኩረት ለፋኖ አርበኛ ዘመነ ካሴ!” የአማራ ወጣቶች ማህበር (አወማ) አማራ ሚዲያ ማዕከል/አሚማ … ታህሳስ 23 ቀን 2015 ዓ/ም አዲስ አበባ ሸዋ ፋኖ አርበኛ…

“ከፍተኛ ትኩረት ለፋኖ አርበኛ ዘመነ ካሴ!” የአማራ ወጣቶች ማህበር (አወማ) አማራ ሚዲያ ማዕከል/አሚማ … ታህሳስ 23 ቀን 2015 ዓ/ም አዲስ አበባ ሸዋ ፋኖ አርበኛ ዘመነ ካሴን ነገ ማለትም ታህሳስ 24/2015 ዓ.ም የፍ/ቤት ቀጠሮው ነው። ነገር ግን “ፍትህ ለማይገኝበት የካንካሮ ፍ/ቤት ፤የግሮሰሪ ቤት የሃሰት ውንጀላ እና የግሮሰሪ ቤት የክስ ዶሴ ፍ/ቤት አልገኝም።” በማለት ወስኗል። ይህ ፅኑ አቋሙ እንደቀጠለ ነው። በነገው ዕለት አፋኙ የመንግስት ኃይል የሚከተሉትን ሁለት አደገኛ አማራጮችን እንደ ወሰኑ መረጃዎች ደርሶናል፦ 1ኛ) በዛሬው ዕለት ወደ ማታ ከምሽቱ 11:00 ሰዐት አካባቢ ጀምሮ ፋኖ አርበኛ ዘመነ ካሴን አስገድዶ ከሰባታሚት ማረሚያ ቤት ማስወጣት እና ከተማ ለጊዜው ቦታ የት እንደሆነ ባልታወቀ ስፍራ አሳድረው ፍ/ቤት ማቅረብ። ይህ ካልተሳካ ደግሞ፦ 2ኛ) ነገ በተመሳሳይ ወደ ሰባታሚት ማረሚያ ቤት አፋኝ የመንግሰት ኃይል በማሰማራት አስገድዶ አስወጥቶ ፍ/ቤት ማቅረብ የሚሉ ናቸው። በመሆኑም ለመላው የባህር ዳር ከተማና አካባቢው ወጣቶች ፣ነዋሪዎች ከዛሬ ከሰዐት በኃላ ጀምሮ በሰባታሚት ማረሚያ ቤት እንዲሁም አካባቢው አስፈላጊውን ጥበቃ እና ክትትል እንድታደርጉ የአማራ ወጣቶች ማህበር ጥሪውን ያስተላልፋል። በተጨማሪም ለመላው የአማራ ወጣት እና ህዝብ የምናስተላልፈውን ቀጣይ መልዕክት በንቃት እንዲከታተል ፤ለዚህ የሞራል ፣የስነ -ልቦና ዝግጅት እንድታደርጉ ጥሪያችንን እናስተላልፋለን። ከዚህ በኃላ ለሚፈጠረው ሁሉ ሃላፊነቱን የሚወሰደው አፋኙ ስርዓት እንደሆነ ለማስገንዘብ እንወዳለን። በማሰር ፣በማፈን ፣በማዋከብ እንዲሁም በማሳደድ የተጀመረ ፤የሚቆም የአማራ ትግል የለም። የትግላችን መዳረሻ የአማራ ህዝብ ነፃነት ነው ። አማራ በቆራጥ ልጆቹ ተጋድሎ ታሪኩን ያድሳል!

Source: Link to the Post

Leave a Reply