You are currently viewing #ወልድያ_ዩኒቨርስቲ ተቃውሞውን ተቀላቅሏል!   የአማራ ህዝብ ላይ እየደረሰ የሚገኘውን ዘር ተኮር ጭፍጨፋ የማውገዝ የሁላችንም ሀላፊነት መሆኑን ከወደ የጁ ወልድያ በታላቅ ድምፅ እያሰሙ ይገኛ…

#ወልድያ_ዩኒቨርስቲ ተቃውሞውን ተቀላቅሏል! የአማራ ህዝብ ላይ እየደረሰ የሚገኘውን ዘር ተኮር ጭፍጨፋ የማውገዝ የሁላችንም ሀላፊነት መሆኑን ከወደ የጁ ወልድያ በታላቅ ድምፅ እያሰሙ ይገኛ…

#ወልድያ_ዩኒቨርስቲ ተቃውሞውን ተቀላቅሏል! የአማራ ህዝብ ላይ እየደረሰ የሚገኘውን ዘር ተኮር ጭፍጨፋ የማውገዝ የሁላችንም ሀላፊነት መሆኑን ከወደ የጁ ወልድያ በታላቅ ድምፅ እያሰሙ ይገኛሉ። #በቃ በህይወት ያለነው ተራችን ስላልደረሰ ነው! #StopAmharaGenocide … #በቃ #AmharaGenocide ለፈጣንና አዳዲስ መረጃዎች የአይበገሬዎቹ ልሳን:- Youtube:- https://www.youtube.com/channel/UCPmgFzP2ZPmdGjHxXjigJaw Facebook:- https://www.facebook.com/asharamedia24 ቴሌግራም:- https://t.me/asharamedia24

Source: Link to the Post

Leave a Reply