You are currently viewing ‹ወረራው ከአቅማችን በላይ ነው› የሸዋሮቢት አስተዳደር/በኤፍራታ እና ግድም  የኦነጋዊያን የወረራቀጥሏ-ጥር 18  2015 ዓ/ም https://youtu.be/zbsOAPRstWA

‹ወረራው ከአቅማችን በላይ ነው› የሸዋሮቢት አስተዳደር/በኤፍራታ እና ግድም የኦነጋዊያን የወረራቀጥሏ-ጥር 18 2015 ዓ/ም https://youtu.be/zbsOAPRstWA

‹ወረራው ከአቅማችን በላይ ነው› የሸዋሮቢት አስተዳደር/በኤፍራታ እና ግድም የኦነጋዊያን የወረራቀጥሏ-ጥር 18 2015 ዓ/ም https://youtu.be/zbsOAPRstWA

Source: Link to the Post

Leave a Reply