You are currently viewing ወደ 23 ሚሊዮን ኢትዮጵያውያን ሰብዓዊ እርዳታ እንደሚያስፈልጋቸው ተገለጸ – BBC News አማርኛ

ወደ 23 ሚሊዮን ኢትዮጵያውያን ሰብዓዊ እርዳታ እንደሚያስፈልጋቸው ተገለጸ – BBC News አማርኛ

በመላው ኢትዮጵያ ወደ 23 ሚሊዮን የሚጠጉ ዜጎች ሰብዓዊ እርዳታ እንደሚያስፈልጋቸው ዓለም አቀፉ የቀይ መስቀልና የቀይ ጨረቃ ማኅበራት ፌደሬሽን እና የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማሕብር ባወጡት የጋራ መግለጫ ላይ ተመለከተ።

Source: Link to the Post

Leave a Reply