You are currently viewing ዋሊያዎቹ ለምን ከሁለት ሳምንት በፊት ከሁሉ ቀድመው ካሜሮን ገቡ? – BBC News አማርኛ

ዋሊያዎቹ ለምን ከሁለት ሳምንት በፊት ከሁሉ ቀድመው ካሜሮን ገቡ? – BBC News አማርኛ

በኮሮናቫይረስ ምክንያት በአንድ ዓመት የዘገየው 33ኛው የአፍሪካ ዋንጫ አሁንም በወረርሽኙ ስጋት ውስጥ ሆኖ በመጪው ወር ጥር 01/2014 ዓ.ም ካሜሩን ውስጥ መካሄድ ይጀምራል።

Source: Link to the Post

Leave a Reply