You are currently viewing ዓድዋን በስነቃል! ምኒልክ ባይፈጠር እጣ ፈንታችን ምን ሊሆን ይችል እንደነበር ለማስገንዘብ የፈለገ “ምኒልክ ተወልዶ ባያነሳ ጋሻ… ግብሩ እንቁላል ነበር ይህን ጊዜ አበሻ” በማለትይገልፃል…

ዓድዋን በስነቃል! ምኒልክ ባይፈጠር እጣ ፈንታችን ምን ሊሆን ይችል እንደነበር ለማስገንዘብ የፈለገ “ምኒልክ ተወልዶ ባያነሳ ጋሻ… ግብሩ እንቁላል ነበር ይህን ጊዜ አበሻ” በማለትይገልፃል…

ዓድዋን በስነቃል! ምኒልክ ባይፈጠር እጣ ፈንታችን ምን ሊሆን ይችል እንደነበር ለማስገንዘብ የፈለገ “ምኒልክ ተወልዶ ባያነሳ ጋሻ… ግብሩ እንቁላል ነበር ይህን ጊዜ አበሻ” በማለትይገልፃል:: በምኒልክ ቤት ዉስጥ እንዳደገ ለሚነገርለት ለጀግናዉ የጦር መሪ ለፊትአዉራሪ ገበየሁ እንዲህ ሲሉ ተቀኙ:: “የዓድዋን ስላሴ ጠላት አረከሰዉ ገበየሁ በሞቴ ግባና ቀድሰዉ” ከአዓዋ ጦርነት በፊት በፊትአዉራሪ ገበየሁ የሚመራዉ ጦር አምባ አላጌ ላይ የጣልያንን ጦር ደህና አድርጎ ጠልዞታል። በዚህም የጦሩን መሪ ሜጀር ቶሰሊን ጨምሮ 2000 የጣልያን ጦር ሙቷል። እንግዲህ ይህ ጀግናችን ባድዋዉ ጦርነት ስናጣ እና ባገራችን ጀግኖች ቢሞቱም በሌሎች የምር ጀግኖች እንደሚተኩ ለመግለፅ የፈለጉ ደግሞ: “ገበየሁ ቢሞት ተተካ ባልቻ መድፍ አገላባጭ ብቻ ለብቻ” በማለት ተቀኝተዋል። ደጃች ባልቻ ባድዋዉ ጦርነት ጀግንነቱን ያስመሰከረ እና ከ 40 አመት በሗላም ጣልያንን በመዋጋት ለሀገሩ መስዋእት ሁኗል። ሌላዉ በአድዋ ጦርነት አነጣጥሮ ተኳሽነቱን የጥልያንን መድፍ ባፉ በማጉረስ ላስመሰከረዉ ለሊቀመኳስ አባተ ቦያሌዉ እንዲህ ሲሉ ተቀኙ: “አባተ አባ ይትረፍ ነገረኛ ነዉ ይህን መድፍ ከዚያ መድፍ አቆራረጠዉ አበሻ ጉድ አለ፣ ጣልያን ወተወተ አይነ ጥሩ ተኳሽ ቧ ያለዉ አባተ።” እንኳን ለ126ኛው የዓድዋ ድል በዓል አደረሳችሁ! አማራ ሚዲያ ማዕከል

Source: Link to the Post

Leave a Reply