You are currently viewing የሀይድሮጅን ምርት ኃያል አገር ለመሆን እሰራች ያለችው አፍሪካዊት አገር – BBC News አማርኛ

የሀይድሮጅን ምርት ኃያል አገር ለመሆን እሰራች ያለችው አፍሪካዊት አገር – BBC News አማርኛ

በደቡባዊ ናሚቢያ የምትገኘው ሉደሪትዝ የወደብ ከተማ በአንድ ወቅት ከአልማዝ ሽያጭ እንዲሁም ከዓሣ ማስገር ከፍተኛ ጥቅም ታገኝ የነበረች ስትሆን፣ አሁን ግን የድሮዎቹ መሠረተ ልማቶች መፈራረሳቸውን ተከትሎ በከፍተኛ ሁኔታ ሥራ አጥነት ተንሰራፍቶባታል።

Source: Link to the Post

Leave a Reply