You are currently viewing የማንነት ጥያቄ፡ እንደ አፍሪካዊ የሚቆጠሩት እነማን ናቸው? – BBC News አማርኛ

የማንነት ጥያቄ፡ እንደ አፍሪካዊ የሚቆጠሩት እነማን ናቸው? – BBC News አማርኛ

በአፍሪካ ጸሐፊያን የተጻፉ ደብዳቤዎችን በምናስተናግድበት ተከታታይ ፕሮግራም አልጄሪያዊ-ካናዳዊ ጋዜጠኛ ማሄር መዛሂ አህጉሪቷ ታላቅ ለተባለው የእግር ኳስ ዝግጅቷ ሽር ጉድ በምትልበት ወቅት አፍሪካዊ ማንነት ምንድን ነው? የሚለውን አጢኖታል።

Source: Link to the Post

Leave a Reply