You are currently viewing የሰሜን ኮሪያ የመረጃ ሰርሳሪዎች 400 ሚሊየን ዶላር ክሪፕቶከረንሲ መስረቃቸውን ተነገረ – BBC News አማርኛ

የሰሜን ኮሪያ የመረጃ ሰርሳሪዎች 400 ሚሊየን ዶላር ክሪፕቶከረንሲ መስረቃቸውን ተነገረ – BBC News አማርኛ

የሰሜን ኮሪያ የመረጃ ሰርሳሪዎች ባለፈው የአውሮፓውያኑ 2021 በክሪፕቶከረንሲ ገጾች ላይ ቢያንስ ሰባት ጥቃቶችን በመፈፀም 400 ሚሊየን ዶላር የሚጠጋ ዋጋ ያለው ዲጂታል ሀብት መዝረፋቸውን አንድ ሪፖርት አመለከተ።

Source: Link to the Post

Leave a Reply