You are currently viewing የሱዳን ፖለቲካዊ ቀውስ ኢትዮጵያ ላይ ምን አንድምታ ይኖረው ይሆን? – BBC News አማርኛ

የሱዳን ፖለቲካዊ ቀውስ ኢትዮጵያ ላይ ምን አንድምታ ይኖረው ይሆን? – BBC News አማርኛ

ሱዳን በፖለቲካዊ ቀውስ መታመስ ከጀመረች ዓመታት ተቆጥረዋል። የአልበሽር መንግሥት በወታደራዊ ኃይል መፈንቅለ መንግሥት ተደርጎበት ከተወገደ በኋላ የተቋቋመው መንግሥት ራሱን ችሎ በሁለት እግሩ ለመቆም ተቸግሮ ቆይቷል። የሽግግር መንግሥቱ ጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሐምዶክም ስልጣናቸውን መልቀቃቸውን አሳውቀዋል። የሱዳን ቀጣይ ዕጣ ፈንታ ምን ይሆን? የሱዳን አለመረጋጋት በኢትዮጵያ ላይ ምን አንድምታ ይኖረዋል?

Source: Link to the Post

Leave a Reply