You are currently viewing የቂሊንጦ ማረሚያ ቤት አስተዳደሮች የፍርድ ቤት ትዕዛዝ እያከበሩ አይደለም ተባለ። አማራ ሚዲያ ማዕከል  ጥቅምት 30 ቀን 2014 ዓ.ም         አዲስ አበባ ሸዋ የፌደራሉ ከፍተኛ ፍ/ቤት…

የቂሊንጦ ማረሚያ ቤት አስተዳደሮች የፍርድ ቤት ትዕዛዝ እያከበሩ አይደለም ተባለ። አማራ ሚዲያ ማዕከል ጥቅምት 30 ቀን 2014 ዓ.ም አዲስ አበባ ሸዋ የፌደራሉ ከፍተኛ ፍ/ቤት…

የቂሊንጦ ማረሚያ ቤት አስተዳደሮች የፍርድ ቤት ትዕዛዝ እያከበሩ አይደለም ተባለ። አማራ ሚዲያ ማዕከል ጥቅምት 30 ቀን 2014 ዓ.ም አዲስ አበባ ሸዋ የፌደራሉ ከፍተኛ ፍ/ቤት ልደታ ምድብ 1ኛ የፀረ ሽብር ጉዳዮች ወንጀል ችሎት አቶ ስንታየሁ ቸኮል የገጠማቸውን የኩሊላት ህመም በግል ሆስፒታል እንዲታከሙ ብይን መስጠቱን ባልደራስ አውስቷል። ይሁን እንጅ የቂሊንጦ ማረሚያ ቤት የፍ/ቤቱን ትዕዛዝ አክብሮ አቶ ስንታየሁ ቸኮል በግል ሆስፒታል እንዲታከሙ ማድረግ ሲገባው ይህንን ለመፈፀም ፈቃደኛ አለመሆኑን ነው ፓርቲው በይፋዊ የማህበራዊ ትስስር ገጹ ያሰፈረው። ፍ/ቤት የሰጠውን ትዕዛዝ ተከትሎ አቶ ስንታየሁ ቸኮል የቂሊንጦ ማረሚያ ቤት አስተዳደሮችን ወደ ግል ሆስፒታል ሄደው ህክምና እንዲያገኙ በተደጋጋሚ ቢጠይቁም ማረሚያ ቤቱ አሻፈረኝ ብሏል ነው ያለው። በመሆኑም አቶ ስንታየሁ ቸኮል የማረሚያ ቤቱ አስተዳደሮች የፍ/ቤቱን ትዕዛዝ አለማክበርን ተከትሎ በሚደርስባቸው የሰብዓዊ መብት ጥሰት/በህይዎት የመኖር መብት/ክልከላና እና ማንኛውም አይነት ጉዳት ሃላፊነቱን የማረሚያ ቤቱ አስተዳድሮች የሚወስዱ ይሆናል ሲል ነው ያስጠነቀቀው። በተጨማሪም የሰብዓዊ መብት ተቋማት፣ሚዲያዎች፣የሲቪክ ማህበራት እና ሌሎች የሚመለከታቸው አካላት ጉዳዩ ትኩረት እንዲያገኝ የበኩላቸውን ግፊት እንዲያደርጉም ተጠይቋል። የባልደራስ ለዕውነተኛ ዴሞክራሲ ፓርቲ ፕሬዝዳንት አቶ እስክንድር ነጋን ደብዳቢ ቡድን አደራጅተው በመላክ ማስደብደባቸውን ያስታወሰው ባልደራስ ከድብደባው በስተጀርባ ባሉ አካላት ላይ ክስ ለመመስረት ቢጠይቅም ለማስተናገድ ፈቃደኛ አለመሆናቸውንም ጠቅሷል። እስክንድር ነጋን “የደበደበህን አካል መክሰስ ትችላለህ” ቢሉትም አቶ እስክንድር ግን “ደባዳቢውን ሳይሆን አስደብዳቢዎቼን ነው የምከሰው” ማለቱ ተወስቷል። የኢትዮጵያ የፍትህ ስርዓት በየጊዜው እንዲህ እየቀለለ መምጣቱ ዕጅግ አሳሳቢ ሆኗልም ሲልም አክሏል። በፍርድ ቤት የሚሰጡ ትዕዛዞችን በተደጋጋሚ በመንግስታዊ ተቋማት አልታዘዝም ባይነት የሚደረጉ ማናቸውም ተግባራት ሰላማዊ ትግሉን እና ታጋዮችን የበለጠ ወደ ኋላ የሚመልሱ እንዳይሆኑ ስጋቱን አጋርቷል።

Source: Link to the Post

Leave a Reply