You are currently viewing የባህርዳር የጥምቀተ ባሕር ቦታ ከመስቀል አደባባይ ወደ ወደጣና ሐይቅ መዛወሩ ተገልጧል። አማራ ሚዲያ ማዕከል/አሚማ      ጥር 8 ቀን 2015 ዓ/ም          አዲስ አበባ ሸዋ የባህርዳ…

የባህርዳር የጥምቀተ ባሕር ቦታ ከመስቀል አደባባይ ወደ ወደጣና ሐይቅ መዛወሩ ተገልጧል። አማራ ሚዲያ ማዕከል/አሚማ ጥር 8 ቀን 2015 ዓ/ም አዲስ አበባ ሸዋ የባህርዳ…

የባህርዳር የጥምቀተ ባሕር ቦታ ከመስቀል አደባባይ ወደ ወደጣና ሐይቅ መዛወሩ ተገልጧል። አማራ ሚዲያ ማዕከል/አሚማ ጥር 8 ቀን 2015 ዓ/ም አዲስ አበባ ሸዋ የባህርዳር የጥምቀተ ባሕር ቦታ ከመስቀል አደባባይ ወደ ወደጣና ሐይቅ መዘዋወሩ ተገልጧል። ባህረ ጥምቀትን በአዲስ ቦታ በሀይማኖታዊ አስተምህሮ መሰረት ታላቅ የምሥራች ነው። ልዩ ቦታው ከዲፖ ወደ ቅዱስ ሚካኤል በሚወስደው አስፓልት ላይ ከሽምብጥ ቅዱስ ሚካኤልና ከአቫንቲ ሆቴል መካከል በሚገኘው ጣና ዳር መሆኑ ታውቋል። ለዘንድሮው ጥምቀት ማክበሪያ የሚሆን ቅድመ ዝግጅት ተደርጓል፣ ጥምቀተ ባሕሩም ተዘጋጅቷል፤ ባህር ዳርም ተሞሽራለች። አዲሱ ባሕረ ጥምቀት ወደፊት ሲጠናቀቅ በውስጡ በጣም በርካታ አገልግሎት ይሰጣል ተብሏል። ባህር ዳር ከተማ ኮሚዩኒኬሽን እንደዘገበው።

Source: Link to the Post

Leave a Reply