You are currently viewing የባህርዳር ዩኒቨርሲቲ ተማሪወች ምግብ ያለመብለት አድማ!!! ወለጋን አንረሳም!! ተቃዉሞዉ ዛሬም እንደቀጠለ ነዉ። የየባህር ዳር ዩኒቨርስቲ የሰላም ካምፓስ ተማሪዎች የዛሬ ምሳቸዉን ባለምብላት…

የባህርዳር ዩኒቨርሲቲ ተማሪወች ምግብ ያለመብለት አድማ!!! ወለጋን አንረሳም!! ተቃዉሞዉ ዛሬም እንደቀጠለ ነዉ። የየባህር ዳር ዩኒቨርስቲ የሰላም ካምፓስ ተማሪዎች የዛሬ ምሳቸዉን ባለምብላት…

የባህርዳር ዩኒቨርሲቲ ተማሪወች ምግብ ያለመብለት አድማ!!! ወለጋን አንረሳም!! ተቃዉሞዉ ዛሬም እንደቀጠለ ነዉ። የየባህር ዳር ዩኒቨርስቲ የሰላም ካምፓስ ተማሪዎች የዛሬ ምሳቸዉን ባለምብላት ምግብ ያለመብላት አድማ በማድረግ በወለጋ በግፍ ለተጨፈጨፍ አማራወች ድምፅ ሆነዋል ይቀጥላል። እናመሰግናለን የባህርዳር ዩኒቨርሲቲ ተማሪወች!! #StateSponsoredAmharaGenocide © ያሬድ አላዩ ሰ.ሜሪካ :- ሐምሌ 17/2014 ዓ.ም አሻራ ሚዲያ ለፈጣንና አዳዲስ መረጃዎች የአይበገሬዎቹ ልሳን:- Youtube:- https://www.youtube.com/channel/UCPmgFzP2ZPmdGjHxXjigJaw Facebook:- https://www.facebook.com/asharamedia24 ቴሌግራም:- https://t.me/asharamedia24

Source: Link to the Post

Leave a Reply