You are currently viewing የቤቶች እጣ የወጣበት የኮምፒዩተር መተግበሪያ በገለልተኛ አካል እንዲመረመር ኢሰመጉ ጠየቀ ሰ.ሜሪካ :- ሐምሌ 14/2014 ዓ.ም          አሻራ ሚዲያ የጋራ መኖሪያ ቤ…

የቤቶች እጣ የወጣበት የኮምፒዩተር መተግበሪያ በገለልተኛ አካል እንዲመረመር ኢሰመጉ ጠየቀ ሰ.ሜሪካ :- ሐምሌ 14/2014 ዓ.ም አሻራ ሚዲያ የጋራ መኖሪያ ቤ…

የቤቶች እጣ የወጣበት የኮምፒዩተር መተግበሪያ በገለልተኛ አካል እንዲመረመር ኢሰመጉ ጠየቀ ሰ.ሜሪካ :- ሐምሌ 14/2014 ዓ.ም አሻራ ሚዲያ የጋራ መኖሪያ ቤቶች የእጣ መጭበርበርን በተመለከተ እጣው የወጣበት የኮምፒዩተር መተግበሪያ በገለልተኛ አካል እንዲመረመር ብሎም ውጤቱ ለሕዝብ ይፋ እንዲሆን የኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብቶች ጉባኤ (ኢሰመጉ) ጠይቋል። ሥልጣናቸውን በመጠቀም ያጭበረበሩት ለሕግ ለሕግ እንዲቀርቡም ዛሬ ሀሙስ ሀምሌ 14 ቀን 2014 ዓ.ም. ጉባኤው ባወጣው መግለጫ አሳስቧል።

Source: Link to the Post

Leave a Reply