You are currently viewing የብአዴን ካድሬ እና ደንገጡሮች: ይህንን ጀግና ህዝብ ተዋርደው ያዋረዱትን ከራሱ ላይ አውርዶ መጣልና የህልውና ዘመቻውን መቀላቀል ምርጫ  ሳይሆን ግዴታ ነው! https://youtu.be/lSj…

የብአዴን ካድሬ እና ደንገጡሮች: ይህንን ጀግና ህዝብ ተዋርደው ያዋረዱትን ከራሱ ላይ አውርዶ መጣልና የህልውና ዘመቻውን መቀላቀል ምርጫ ሳይሆን ግዴታ ነው! https://youtu.be/lSj…

የብአዴን ካድሬ እና ደንገጡሮች: ይህንን ጀግና ህዝብ ተዋርደው ያዋረዱትን ከራሱ ላይ አውርዶ መጣልና የህልውና ዘመቻውን መቀላቀል ምርጫ ሳይሆን ግዴታ ነው! https://youtu.be/lSjZq878dnQ

Source: Link to the Post

Leave a Reply