You are currently viewing የትህነግ የጦርነት' ጉሰማ እና እብሪት/የምኒሊክ ብርጌድ ዋና አዛዥ ሻለቃ ታሰረ/ አሸናፊ አካሉ ወዳልታወቀ ስፍራ ታፍኖ' ተወሰደ- የግንቦት 8 ዜናዎች https://youtu.be/jRuxXRi…

የትህነግ የጦርነት' ጉሰማ እና እብሪት/የምኒሊክ ብርጌድ ዋና አዛዥ ሻለቃ ታሰረ/ አሸናፊ አካሉ ወዳልታወቀ ስፍራ ታፍኖ' ተወሰደ- የግንቦት 8 ዜናዎች https://youtu.be/jRuxXRi…

የትህነግ የጦርነት’ ጉሰማ እና እብሪት/የምኒሊክ ብርጌድ ዋና አዛዥ ሻለቃ ታሰረ/ አሸናፊ አካሉ ወዳልታወቀ ስፍራ ታፍኖ’ ተወሰደ- የግንቦት 8 ዜናዎች https://youtu.be/jRuxXRiNQhc

Source: Link to the Post

Leave a Reply