You are currently viewing የትግራይ ወረራ* እና የወለጋ ግፍ! ዶ/ር ደብሩ ነጋሽ፣ዶ/ር ተስፋዬ ደመላሽ፣ ዶ/ር አበባ ፈቃደ እና ዶ/ር አረጋኸኝ ንጋቱ – ሳምንታዊ የምሁራን መድረክ https://youtu.be/yzqNl…

የትግራይ ወረራ* እና የወለጋ ግፍ! ዶ/ር ደብሩ ነጋሽ፣ዶ/ር ተስፋዬ ደመላሽ፣ ዶ/ር አበባ ፈቃደ እና ዶ/ር አረጋኸኝ ንጋቱ – ሳምንታዊ የምሁራን መድረክ https://youtu.be/yzqNl…

የትግራይ ወረራ* እና የወለጋ ግፍ! ዶ/ር ደብሩ ነጋሽ፣ዶ/ር ተስፋዬ ደመላሽ፣ ዶ/ር አበባ ፈቃደ እና ዶ/ር አረጋኸኝ ንጋቱ – ሳምንታዊ የምሁራን መድረክ https://youtu.be/yzqNlT2acQg

Source: Link to the Post

Leave a Reply