You are currently viewing ‹የአማራ ህዝብ እስከመቼ ልጆቹን እየሰጠ ዝም ይላል›?የብ/ጄ ተፈራ ማሞ ባለቤት ወ/ሮ መነን እና አቶ ላቃቸው አበበ https://youtu.be/–AXveTRY1k

‹የአማራ ህዝብ እስከመቼ ልጆቹን እየሰጠ ዝም ይላል›?የብ/ጄ ተፈራ ማሞ ባለቤት ወ/ሮ መነን እና አቶ ላቃቸው አበበ https://youtu.be/–AXveTRY1k

‹የአማራ ህዝብ እስከመቼ ልጆቹን እየሰጠ ዝም ይላል›?የብ/ጄ ተፈራ ማሞ ባለቤት ወ/ሮ መነን እና አቶ ላቃቸው አበበ https://youtu.be/–AXveTRY1k

Source: Link to the Post

Leave a Reply