You are currently viewing የአማራ መዳኛ መንገድ -ፋኖ- ደምቋል ‹በወልድያ የተፈጸመው ግፍ ህዝቡን  ወታደራዊ ስልጠና እንዲወስድ አድርጎታል› ፋኖ -የካቲት 21 ዜናዎች https://youtu.be/v2mY9F5QL2Q

የአማራ መዳኛ መንገድ -ፋኖ- ደምቋል ‹በወልድያ የተፈጸመው ግፍ ህዝቡን ወታደራዊ ስልጠና እንዲወስድ አድርጎታል› ፋኖ -የካቲት 21 ዜናዎች https://youtu.be/v2mY9F5QL2Q

የአማራ መዳኛ መንገድ -ፋኖ- ደምቋል ‹በወልድያ የተፈጸመው ግፍ ህዝቡን ወታደራዊ ስልጠና እንዲወስድ አድርጎታል› ፋኖ -የካቲት 21 ዜናዎች https://youtu.be/v2mY9F5QL2Q

Source: Link to the Post

Leave a Reply