You are currently viewing የአርቲስት ማዲንጎ አፈወርቅ ሥርዓተ ቀብር ተፈጸመ፡፡ መስከረም 17 ቀን 2015 ዓም ድንገት ከዚህ ዓለም በሞት የተለየው የአርቲስት ማዲንጎ አፈወርቅ ፍትሀተ የቀብር ሥርአት ዛሬ ስርዓተ-ቀብ…

የአርቲስት ማዲንጎ አፈወርቅ ሥርዓተ ቀብር ተፈጸመ፡፡ መስከረም 17 ቀን 2015 ዓም ድንገት ከዚህ ዓለም በሞት የተለየው የአርቲስት ማዲንጎ አፈወርቅ ፍትሀተ የቀብር ሥርአት ዛሬ ስርዓተ-ቀብ…

የአርቲስት ማዲንጎ አፈወርቅ ሥርዓተ ቀብር ተፈጸመ፡፡ መስከረም 17 ቀን 2015 ዓም ድንገት ከዚህ ዓለም በሞት የተለየው የአርቲስት ማዲንጎ አፈወርቅ ፍትሀተ የቀብር ሥርአት ዛሬ ስርዓተ-ቀብሩ ተፈጽሟል፡፡ ቀደም ሲል ዛሬ ከእኩለ ቀን ጀምሮ አዲስ አበባ በወዳጅነት መናፈሻ የመንግሥት ባለሥልጣናት፣ የሙያ አጋሮቹ፣ አድናቂዎቹ እንዲሁም ወዳጅ ዘመድ በተገኘበት የስንብት ዝግጅት ተካሂዷል። በ1990ዎቹ ብቅ ካሉት የጥበብ ሰዎች አንዱ የሆነውና በብዙዎች ተወዳጅነትን ያተረፈው አርቲስት ማዲንጎ አፈወርቅ ስለሀገር፣ ስለፍቅር፣ ስለባህል እና ታሪክን ጨምሮ የተለያዩ ጉዳዮችን የሚዳስሱ የሙዚቃ ሥራዎችን ለአድማጮቹ አቅርቧል። በቅርብ የሚያውቁት ቅን እና መልካም ሰውነቱን የሚገልጹለት አርቲስት ማዲንጎ የአንዲት ሴት ልጅ አባት ነበር። ነፍሱ በሰላም ትረፍ!

Source: Link to the Post

Leave a Reply