You are currently viewing የአየር ጥቃቶችን ተከትሎ የእርዳታ ድርጅቶች በሰሜን ምዕራብ ትግራይ ሥራ ማቋረጣቸው ተገለጸ – BBC News አማርኛ

የአየር ጥቃቶችን ተከትሎ የእርዳታ ድርጅቶች በሰሜን ምዕራብ ትግራይ ሥራ ማቋረጣቸው ተገለጸ – BBC News አማርኛ

በሰሜን ምዕራብ ትግራይ 56 ሰዎች በአየር ጥቃት ተገድለዋል መባሉን ተከትሎ የሰብዓዊ እርዳታ አቅራቢ ድርጅቶች በአካባቢ የሚያደርጉትን የረድኤት ሥራ ማቋረጣቸውን ተገለጸ።

Source: Link to the Post

Leave a Reply