You are currently viewing የአፕል ኩባንያ የገበያ ዋጋ ተመን ሶስት ትሪሊዮን ዶላር ደረሰ – BBC News አማርኛ

የአፕል ኩባንያ የገበያ ዋጋ ተመን ሶስት ትሪሊዮን ዶላር ደረሰ – BBC News አማርኛ

አፕል የቴክኖሎጂ ኩባንያ ክብረ ወሰን ሰብሯል፡፡በዓለም ላይ የኩባንያው ዋጋ ግምት እስከዛሬ 3 ትሪሊዮን የደረሰ አንድም ኩባንያ የለም፡፡ አፕል ይህን አሳክቷል፡፡

Source: Link to the Post

Leave a Reply