You are currently viewing የኢትዮጵያን ገበያ ያንኳኳው የቻይና በርበሬ የት ገባ? – BBC News አማርኛ

የኢትዮጵያን ገበያ ያንኳኳው የቻይና በርበሬ የት ገባ? – BBC News አማርኛ

ያሳለፍነው የኅዳር ወር ክረምቱን ተሰቅሎ የሚቆየው የበርበሬ ዋጋ የሚረጋጋበት፤ አዲስ ምርት የሚገባበት እና በርካታ ኢትዮጵያዊያን ረዘም ላለ ጊዜ የሚያቆያቸውን የበርበሬ ምርት የሚሸምቱበት ነው። ወቅቱ ገበሬው፣ ሸማቹ፣ ነጋዴው እና ደላላው በጋራ የሚረባረቡበት ነው። ታዲያ ካለፈው ሐምሌ ወር ጀምሮ በእነዚህ አከፋፋዮች ዘንድ ያልተለመደ ምርት “የቻይና በርበሬ” በሚል ስያሜ ብቅ ብሎ መስከረም አጋማሽ ላይ መጥፋቱን ነጋዴዎች ይናገራሉ።

Source: Link to the Post

Leave a Reply