You are currently viewing የኢትዮጵያ አብዮት 50ኛ ዓመት፡ የ1966ቱን አብዮት ያቀጣጠሉ የጥበብ ሥራዎች የትኞቹ ናቸው? – BBC News አማርኛ

የኢትዮጵያ አብዮት 50ኛ ዓመት፡ የ1966ቱን አብዮት ያቀጣጠሉ የጥበብ ሥራዎች የትኞቹ ናቸው? – BBC News አማርኛ

https://ichef.bbci.co.uk/news/1024/branded_amharic/120f/live/6f9d4830-dd43-11ee-a527-f9e0b58319ae.jpg

አብዮቱን በማቀጣጠል፣ ሕዝብን በማንቃትና በማደፋፈር፣ የለውጥ ድምጽ በመሆን፣ ከአብዮቱ በፊትና በኋላም አመራሮችን በመተቸት፣ ኢ-ፍትሐዊነትን ነቅሶ በማውጣት፣ ቀውሶች ሲፈጠሩ ሕዝብን በማጽናናትም ጥበብ ድርሻ ነበራት። አብዮቱም የኢትዮጵያን ጥበብ በቅርጽ እና በይዘት ለውጧል። በዚህ ዘገባ ሥነ ጽሑፍ፣ ሙዚቃ፣ ሥነ ጥበብ እና ቴአትር በ1966ቱ አብዮት ላይ የነበራቸውን ሚና እንዳስሳለን።

Source: Link to the Post

Leave a Reply