You are currently viewing የኢትዮጵያ የካቶሊክ ቀሳውስት በጦርነት ለተጎዱ 2 ሚሊዮን ዶላር ሊያሰባስቡ ነው – BBC News አማርኛ

የኢትዮጵያ የካቶሊክ ቀሳውስት በጦርነት ለተጎዱ 2 ሚሊዮን ዶላር ሊያሰባስቡ ነው – BBC News አማርኛ

የኢትዮጵያ የካቶሊክ ቀሳውስት ኮንፍረንስ በሰሜን ኢትዮጵያው ጦርነት ለተጎዱ ወገኖች መደገፊያ የሚውል ሁለት ሚሊዮን ዶላር እንደሚያሰባስብ ይፋ አደረገ።

Source: Link to the Post

Leave a Reply