You are currently viewing የኦህዴድ ብልጽግና አገዛዝ ያሰማራው ጦር በሸዋ- 25ቱ መነኮሳት ኤጲስ ቆጶስነት ማዕረግ እንዳይበቁ እንፈልጋለን!-

የኦህዴድ ብልጽግና አገዛዝ ያሰማራው ጦር በሸዋ- 25ቱ መነኮሳት ኤጲስ ቆጶስነት ማዕረግ እንዳይበቁ እንፈልጋለን!-

የኦህዴድ ብልጽግና አገዛዝ ያሰማራው ጦር በሸዋ- 25ቱ መነኮሳት ኤጲስ ቆጶስነት ማዕረግ እንዳይበቁ እንፈልጋለን!-

Source: Link to the Post

Leave a Reply