You are currently viewing የካዛኪስታን ሕዝባዊ ተቃውሞን ለመቆጣጠር የሩስያ ወታደሮች ወደ አገሪቱ አቀኑ – BBC News አማርኛ

የካዛኪስታን ሕዝባዊ ተቃውሞን ለመቆጣጠር የሩስያ ወታደሮች ወደ አገሪቱ አቀኑ – BBC News አማርኛ

በካዛኪስታን ፀረ-መንግሥት ተቃዋሚዎች ላይ የኃይል እርምጃ በሚወሰደበት በአሁኑ ወቅት የአገሪቱ አምባገነን ፕሬዝዳንት ገብዣን ተከትሎ በሩሲያ የሚመራ ጦር ካዛኪስታን ገብቷል።

Source: Link to the Post

Leave a Reply