You are currently viewing የደሴ ከተማ ወጣቶች ዛሬ በከተማዋ ድንገተኛ ፍተሻ እያካሄዱ ነው ***************** የአማራ ሚዲያ ማእከል ጥቅምት 16 2014 ዓ/ም አዲስ አበባ ኢትዮጵያ  ከደሴ ከተማ አምስቱም ክ…

የደሴ ከተማ ወጣቶች ዛሬ በከተማዋ ድንገተኛ ፍተሻ እያካሄዱ ነው ***************** የአማራ ሚዲያ ማእከል ጥቅምት 16 2014 ዓ/ም አዲስ አበባ ኢትዮጵያ ከደሴ ከተማ አምስቱም ክ…

የደሴ ከተማ ወጣቶች ዛሬ በከተማዋ ድንገተኛ ፍተሻ እያካሄዱ ነው ***************** የአማራ ሚዲያ ማእከል ጥቅምት 16 2014 ዓ/ም አዲስ አበባ ኢትዮጵያ ከደሴ ከተማ አምስቱም ክፍለ ከተማዎች የተሰባሰቡ ወጣቶች ዛሬ ከጠዋት ጀምሮ በመላው ከተማዋ ድምገተኛ ፍተሻ እያካሄዱ ናቸው፡፡ ይህ ድንገተኛ የተቀናጀ የኬላና የአካባቢ ፍተሻ የሚካሄደው በከተማዋ ውስጥ ሰርገው የገቡ የሽብር ቡድኑ አባላት ካሉ በቁጥጥር ስር ለማዋል ነው ተብሏል፡፡ ይህን ድንገተኛ ፍተሻ የሚያስተባብረው ወጣት ይልማ ተረፈ የወጣቶቹ የፍተሻ አላማ የደሴ ወጣቶች አሁንም በንቃት ከተማቸውን እየጠበቁ መሆናቸውን ለጠላትም ለወዳጅም ማሳየት መሆኑን ገልጿል፡፡ ፍተሻው ከጸጥታ ሀይሎች ጋር በትብብር የሚካሄድ በመሆኑ በፍተሻው ሂደት ጸጉረ ልውጦች ቢገኙ በህጋዊ መንገድ ቁጥጥር እንደሚካሄድም ወጣት ይልማ አሳውቋል፡፡ ወጣቶቹ በቂ ስልጠና የወሰዱ እና በግንባርም ለሰራዊቱ ሰፊ ድጋፍ እያደረጉ ያሉ ናቸው ብሏል፡፡ ባለፉት ቀናት በከተማዋ በርካታ ጸጉረ ልውጦች በጸጥታ ሀይሉ እና በነዋሪው ትብብር በቁጥጥር ስር መዋላቸው ይታወቃል፡፡ ፍተሻው በዋነኝነት ጠላት ሰርጎ ሊገባባቸው ይችላል ተብለው በሚገመቱ በከተማዋ መግቢያ በሮች እና ዳርቻዎች ላይ ያተኮረ ነው፡፡ ኢፕድ እንደዘገበው

Source: Link to the Post

Leave a Reply