You are currently viewing የደቡብ አፍሪካ ፍርድ ቤት ሼል እያደረገ ያለውን የነዳጅ ፍለጋ አገደ – BBC News አማርኛ

የደቡብ አፍሪካ ፍርድ ቤት ሼል እያደረገ ያለውን የነዳጅ ፍለጋ አገደ – BBC News አማርኛ

ግዙፉ የነዳጅ ኩባኒያ ሼል በደቡብ አፍሪካ ምሥራቃዊ የባሕር ዳርቻዎች ላይ የሚያደርገውን የነዳጅ ፍለጋ እንዲቆም ፍርድ ቤት ትዕዛዝ የሰጠ ሲሆን ጉዳዩ የጨረሻ ውሳኔ እስከሚያገኝም እየተጠበቀ ይገኛል።

Source: Link to the Post

Leave a Reply