You are currently viewing የጦርነቱ ተጎጂዎችን መልሶ ለማቋቋም 5 ቢሊዮን ብር ተጨማሪ በጀት መመመደቡ ተገለጸ – BBC News አማርኛ

የጦርነቱ ተጎጂዎችን መልሶ ለማቋቋም 5 ቢሊዮን ብር ተጨማሪ በጀት መመመደቡ ተገለጸ – BBC News አማርኛ

በሰሜኑ ኢትዮጵያ በጦርነት ጉዳት የደረሰባቸውን ዜጎችን መልሶ ለማቋቋም አምስት ቢሊዮን ብር ተጨማሪ በጀት መመደቡን የገንዘብ ሚኒስቴር አስታወቀ።

Source: Link to the Post

Leave a Reply