You are currently viewing የፀጥታው ምክር ቤት በኢትዮጵያ የሰብአዊ እርዳታ ጉዳይ ላይ ዛሬ ይወያያል – BBC News አማርኛ

የፀጥታው ምክር ቤት በኢትዮጵያ የሰብአዊ እርዳታ ጉዳይ ላይ ዛሬ ይወያያል – BBC News አማርኛ

የተባበሩት መንግሥታት ድርጅት የፀጥታው ምክር ቤት አባላት በኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ሁኔታ በተመለከተ እንደሚወያዩ ተነገረ። ምክር ቤቱ በሚያካሂደው ስብሰባ ኢትዮጵያን በተመለከተ ትኩረት የሚያደርገው በሰብአዊ እርዳታ ጉዳይ ላይ ሲሆን ነገር ግን የዕለቱ ዋነኛ አጀንዳ እንዳልሆነ ተገልጿል። ባለፈው አንድ ዓመት የመንግሥታቱ ድርጅት የፀጥታው ምክር ቤት በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ ከ10 ጊዜ በላይ መወያየቱ ይታወሳል።

Source: Link to the Post

Leave a Reply