You are currently viewing ደቡብ አፍሪካ በፀረ አፓርታይድ ጀግናው ሊቀ-ጳጳስ ዴዝሞን ቱቱ ህልፈት ሐዘን ተቀምጣለች – BBC News አማርኛ

ደቡብ አፍሪካ በፀረ አፓርታይድ ጀግናው ሊቀ-ጳጳስ ዴዝሞን ቱቱ ህልፈት ሐዘን ተቀምጣለች – BBC News አማርኛ

ደቡብ አፍሪካ በተለይም በፀረ-አፓርታይድ ትግል መሪነታቸው የሚታወቁት የ90 ዓመት እድሜ ባለጸጋ የነበሩት የሊቀ-ጳጳስ ዴዝሞን ቱቱን ህልፈት ተከትሎ ለአንድ ሳምንት የሚቆይ የሐዘን ሥነ-ሥርዓቶችን አዘጋጅታለች።

Source: Link to the Post

Leave a Reply