You are currently viewing ደቡብ ወሎ ገራዶ የሚገኘውን የፋኖ ካምፕ አስከብቦታል/ ‹በፋኖ ላይ መዝመት” በአማራ ህልውና ላይ መዝመት፡ ማለት ነው!› ከአማራ ሕዝባዊ ኃይል (ፋኖ) የውጭ ጉዳይ ኮሚቴ (ጋሻ አማራ) የተሰ…

ደቡብ ወሎ ገራዶ የሚገኘውን የፋኖ ካምፕ አስከብቦታል/ ‹በፋኖ ላይ መዝመት” በአማራ ህልውና ላይ መዝመት፡ ማለት ነው!› ከአማራ ሕዝባዊ ኃይል (ፋኖ) የውጭ ጉዳይ ኮሚቴ (ጋሻ አማራ) የተሰ…

ደቡብ ወሎ ገራዶ የሚገኘውን የፋኖ ካምፕ አስከብቦታል/ ‹በፋኖ ላይ መዝመት” በአማራ ህልውና ላይ መዝመት፡ ማለት ነው!› ከአማራ ሕዝባዊ ኃይል (ፋኖ) የውጭ ጉዳይ ኮሚቴ (ጋሻ አማራ) የተሰጠ መግለጫ- ግንቦት 3 https://youtu.be/t32LUWHI2C8

Source: Link to the Post

Leave a Reply