You are currently viewing ደብረብርሃን ዩንቨርስቲ ❗️ የደብረብርሃን ዩንቨርስቲ ተማሪዎች በኦሮሚያ ክልል በአማራ ተወላጆች ላይ የተፈፀመውን የዘ**ር ጭፍ**ጨፋ በማውገዝ ተቃውሟቸውን ለመግለፅ ምግብ ያለመመገብ አድማ…

ደብረብርሃን ዩንቨርስቲ ❗️ የደብረብርሃን ዩንቨርስቲ ተማሪዎች በኦሮሚያ ክልል በአማራ ተወላጆች ላይ የተፈፀመውን የዘ**ር ጭፍ**ጨፋ በማውገዝ ተቃውሟቸውን ለመግለፅ ምግብ ያለመመገብ አድማ…

ደብረብርሃን ዩንቨርስቲ ❗️ የደብረብርሃን ዩንቨርስቲ ተማሪዎች በኦሮሚያ ክልል በአማራ ተወላጆች ላይ የተፈፀመውን የዘ**ር ጭፍ**ጨፋ በማውገዝ ተቃውሟቸውን ለመግለፅ ምግብ ያለመመገብ አድማ ጀምረዋል። መንግስት የህዝብን ድምፅ በመስማት ለጥያቄዎቹ ምላሽ መስጠት አለበት። © ደብረብርሃን ታይምስ ሰ.አሜሪካ:- ሰኔ 22/2014 ዓ.ም አሻራ ሚዲያ ለፈጣንና አዳዲስ መረጃዎች የአይበገሬዎቹ ልሳን:- Youtube:- https://www.youtube.com/channel/UCPmgFzP2ZPmdGjHxXjigJaw Facebook:- https://www.facebook.com/asharamedia24 ቴሌግራም:- https://t.me/asharamedia24

Source: Link to the Post

Leave a Reply