You are currently viewing ዴንማርክ በቁጥጥሯ ሥር የነበሩ ተጠርጣሪ የባሕር ላይ ወንበዴዎችን በነጻ ለቀቀች – BBC News አማርኛ

ዴንማርክ በቁጥጥሯ ሥር የነበሩ ተጠርጣሪ የባሕር ላይ ወንበዴዎችን በነጻ ለቀቀች – BBC News አማርኛ

በዴንማርክ የጦር መርከብ በምዕራብ አፍሪካ የባሕር ዳርቻ ለስድስት ሳምንታት ታስረው የነበሩና የባሕር ላይ ወንበዴ እንደሆኑ የተጠረጠሩ ሦስት ግለሰቦች ተለቀቁ።

Source: Link to the Post

Leave a Reply