You are currently viewing ጉዳት እያስከተሉ ነው የሚባሉትን ‘የሰማይ ላይ ወንዞች’ የሚፈልጉት ሳይንቲስቶች – BBC News አማርኛ

ጉዳት እያስከተሉ ነው የሚባሉትን ‘የሰማይ ላይ ወንዞች’ የሚፈልጉት ሳይንቲስቶች – BBC News አማርኛ

https://ichef.bbci.co.uk/news/1024/branded_amharic/495a/live/1d4ad3b0-11e9-11ef-b9d8-4f52aebe147d.png

ይህ ከቅርብ ዓመታት ወዲህ ከፍተኛ ትኩረት እያገኘ ያለ ርዕሰ ጉዳይ ነው። . . . በአየር ንብረት ለውጥ ምክንያት ይህ የታቆረ ፈሳሽ ከሚጠበቀው ጊዜ ውጪ የሆነ ነፋስ የቀላቀለ ዝናብ በመፍጠር ይታወቃል። ከፍተኛ ጉዳትም እያደረሰ ነው።

Source: Link to the Post

Leave a Reply