You are currently viewing ጣት የሚያስቆረጥሙ ምግቦችን የሚያበስሉ ሮቦቶች ሥራ ላይ መዋል መነጋገሪ እየሆነ ነው – BBC News አማርኛ

ጣት የሚያስቆረጥሙ ምግቦችን የሚያበስሉ ሮቦቶች ሥራ ላይ መዋል መነጋገሪ እየሆነ ነው – BBC News አማርኛ

ምናልባት በዓላት ሲደርሱ ለቤተሰቦቼ ቆንጆ ምግብ ባበስልላቸው ብለው አስበው ይሆናል። በዓላት ወቅት አብዛኛው ሰው ጣፋጭ ምግብ ሰርቶ ቤተሰቦቹን ስለማብላት ያስባል።

Source: Link to the Post

Leave a Reply