You are currently viewing ‹ጫማቸውን አስወልቀው አሰልፈው ወስደዋቸዋል› ወደ ፍቼ እና አዲስ አበባ በመጓዝ ላይ እያሉ በኦነግ ሸኔ የታገቱ ተጓዦች https://youtu.be/NvbeO-7i29A

‹ጫማቸውን አስወልቀው አሰልፈው ወስደዋቸዋል› ወደ ፍቼ እና አዲስ አበባ በመጓዝ ላይ እያሉ በኦነግ ሸኔ የታገቱ ተጓዦች https://youtu.be/NvbeO-7i29A

‹ጫማቸውን አስወልቀው አሰልፈው ወስደዋቸዋል› ወደ ፍቼ እና አዲስ አበባ በመጓዝ ላይ እያሉ በኦነግ ሸኔ የታገቱ ተጓዦች https://youtu.be/NvbeO-7i29A

Source: Link to the Post

Leave a Reply