You are currently viewing ፋኖ ሰለሞን አጠናው፣ ጄኔራል ሼህ ሀሰን ከረሙ እና መሀመድ አራጌ ከተባሉ በአማራ ጉዳይ እየታገሉ ካሉ ጀግኖች ጋር በጎንደር ወቅታዊ ጉዳይ የተደረገ ቆይታ https://youtu.be/EtQ1T…

ፋኖ ሰለሞን አጠናው፣ ጄኔራል ሼህ ሀሰን ከረሙ እና መሀመድ አራጌ ከተባሉ በአማራ ጉዳይ እየታገሉ ካሉ ጀግኖች ጋር በጎንደር ወቅታዊ ጉዳይ የተደረገ ቆይታ https://youtu.be/EtQ1T…

ፋኖ ሰለሞን አጠናው፣ ጄኔራል ሼህ ሀሰን ከረሙ እና መሀመድ አራጌ ከተባሉ በአማራ ጉዳይ እየታገሉ ካሉ ጀግኖች ጋር በጎንደር ወቅታዊ ጉዳይ የተደረገ ቆይታ https://youtu.be/EtQ1Td2y0Yg

Source: Link to the Post

Leave a Reply