You are currently viewing ፋኖ! የአማራ ፋኖ አንድነት በጎንደር  ምስረታ እና ጥብቅ መልዕክት/በኦሮሚያ ክልል በግፍ የተፈናቀሉና የዘር ጭፍጨፋ እየተፈፀመባቸው ላሉ አማራዎች https://youtu.be/7Bhtg_JmzW…

ፋኖ! የአማራ ፋኖ አንድነት በጎንደር ምስረታ እና ጥብቅ መልዕክት/በኦሮሚያ ክልል በግፍ የተፈናቀሉና የዘር ጭፍጨፋ እየተፈፀመባቸው ላሉ አማራዎች https://youtu.be/7Bhtg_JmzW…

ፋኖ! የአማራ ፋኖ አንድነት በጎንደር ምስረታ እና ጥብቅ መልዕክት/በኦሮሚያ ክልል በግፍ የተፈናቀሉና የዘር ጭፍጨፋ እየተፈፀመባቸው ላሉ አማራዎች https://youtu.be/7Bhtg_JmzW4

Source: Link to the Post

Leave a Reply