Message from Dr. Abiy

ጦርነት የማያውቁ ሰዎች በከተማ ጦርነት ሊያስተምሩን ሲሞክሩ ማሳየት ይኖርብናል:: ማሸነፍ እንዴት እንደሆነ የማያቁ ህልመኞች ባዶ ህልማችውን በፌስቡክ ሲነዙ በዛ መንገድ ማለም እንጂ ህልማቸውን እንደማይፈቱ ማሳየት ያስፈልጋል:: በህግ ነው ህግ የምናስከብረው…

Continue Reading Message from Dr. Abiy