Barsiiftonni magaalaa Finfinneetti argamantalaalli Covid-19nittu hin fudhatiin hojii irratti argamuuhindanda’anjedhame

Barsiiftonnii manneetii barmootaadhuunfaafii mootummaa magaalaa Finfinneetti argamanhuundaatalaalliiCovid -19 yoo fudhatan malee hojii irratti argamuu akka hindandenyee ibsame. Biiroon barnootaa Bulchiinsa Magaalaa Finfinnee xalayaagaafa 25 12 13 barresseenbarsiiftootamanneetii barnootaa motummaatiif dhuunfaa bulchiinsa magaalaa Finfinneetti argamanhundaaf Hagayyaa 25 amma Qaam’ee 5 2013tti…

Source: Link to the Post

Leave a Reply