Daldala daangaan irraafi qajeelfama wixinee akkaataa hojii seera qabeessaan nii uuma jedhameeqophaa’ee

Daldala daangaan irraafii qajeelfama wixinee akkaataa hojii seera qabeessaan nii uuma jedhameeqophaa’ee ministeera Daldalaafi walitti hidhama waliiniifiqophaa’ee yaadaa qooda fudhattoota eegaa jiraachuun ibsame. Waajjirri ministeericha kanaan dura daldala kanaan dura hidhata seeraa tokko malee deemuu gara boqonnaa haaraatti kan ceesiisuudha…

Source: Link to the Post

Leave a Reply