Haala waqtaawaa Itiyoophiyaafi dhibba miidiyaa hawaasummaa

Haala qabatamaa Itiyoophiyaa ammaa kana namni hedduu akka hubatuutti haala kanaan dura argamee hin beeknenrakkoo walxaxaadhaan kan gutamedha. bara motoota humnaan bultootaa hundi ka’e bakka hundaati bulchaa ta’uuf yaadu sanaaf kana wal bira qabne yoo ilaalleinni ammaa kun kan galata…

Source: Link to the Post

Leave a Reply