You are currently viewing Inbox  ይሄ መረጃ ወደሚመለከተው በማድረስ ተባበሩን ይህ የምታዩት ጆርጅ ይባላል የሚኖረው ጀቡቲ ነው በኢትዮጵያ እና አማራ ጥላቻ የሰከረ ነጋ ጠባ አማራን እና ኢትዮጵያ እየተሳደበ ሀይ የ…

Inbox ይሄ መረጃ ወደሚመለከተው በማድረስ ተባበሩን ይህ የምታዩት ጆርጅ ይባላል የሚኖረው ጀቡቲ ነው በኢትዮጵያ እና አማራ ጥላቻ የሰከረ ነጋ ጠባ አማራን እና ኢትዮጵያ እየተሳደበ ሀይ የ…

Inbox ይሄ መረጃ ወደሚመለከተው በማድረስ ተባበሩን ይህ የምታዩት ጆርጅ ይባላል የሚኖረው ጀቡቲ ነው በኢትዮጵያ እና አማራ ጥላቻ የሰከረ ነጋ ጠባ አማራን እና ኢትዮጵያ እየተሳደበ ሀይ የሚለው ያጣ ጥጋበኛ በጀቡቲ የጁንታው ዋና ቃል አቀባይ ነው ይሄ ሰው ከተፈተሸ ብዙ ነገርም ሊገኝበት ይችላል ምክንያቱ የሚያገናኛቸው ሰዎች ስታይ ቀላል ሰዎች አይደሉም ዋናዎቹ የጁንታ መሪዎች ናቸው ከዚ በፊት በጀቡቲ መኪና አንሰጥም ብለው አድማ በማድረግ አነጋጋሪ የነበሩት የትራንስ ሾፌሮችም ዋና መሪያቸው የነበረው እሱ ነው በTMH የጁንታው ሚድያም በተደጋጋሚ ቀርቦ ነበር ሌሎች ትግሬ ሾፌሮች ጓደኞቻችን እንደነገሩንም አድማ አድርጉ አትስሩ ለአማራ እና ለኢትዮጵያ ነው እየሰራችሁ ያላችሁ በተለይ ነዳጅ አትጫኑ እያለ አላሰራ አለን በሚድያ የሚያስተላልፈውም ይህን ነው ብለውናል በጀቡቲ ያለው ኤምባሲ ደሞ የሆነ ሰአት ይይዘዋል እየተፈለገ ነው ተብሎ ነበር በኋላ ግን ብዙ ሰዎች ያለበት ሲጠቁም እያወቁ ዝም ብለውታል ስለዚ ለሚመለከተው አካል አድርሱልን እባካችሁ።

Source: Link to the Post

Leave a Reply