Komershaalnominiis miidhaafi qisaasama humnaa nurraan ga’a jira jedhan Hojjattonni eejansiichaa

Waldaan itti gaafatamanii isaa murtaa’ekomershaalnominiis jedhamuun beekamu hojjettoota irratti miidhaafi qisaasama humnaa heddu irraan ga’a jiraachuu isaa miseensonni waldaa hojjettoota bu’uuraa komii isaanii Addis Maaladaatti himaniiru. Barreessaa ol’aanaan waldaa hojjattotaaAbrahaamAdinoon Addis Maaladaatti akka himaniitti yeroo ammaa komershaalnominiis hojjattotaa kuma 30…

Source: Link to the Post

Leave a Reply