Rakkoon nageenyaa Godina Matakkal sochii geejjibaa gufachiisuu isaa ibsame

konkolaataan hidha haaromsaa guddicha galtee dhiyeessaniis rakkoo kana qooddataniiru Naannoo Beeniishaanguul Gumuuz Godina Matakkalitti Rakkoon nageenyaa jiru foya’uu dhabuu isaatiin sochii geejjibaa godinichaa gufachiisuuf isaa jiraattoonni naannichaa Addis Maaladaatti himaniiru. Rakkoon tasgabbii naannoo Matakkalitti uumamee waggoota yoo lakkoofsise amma ammaatti…

Source: Link to the Post

Leave a Reply