ReyisMiyikrooFaayinaansiinliqaa diijitaalaa kennuu jalqabuuf ta’u isaa beeksisee

ReyiisMayikrooFaayinaansii itti gaafatamanii isaa murtaa’e karaa ‘’SahayiPeyii’’liqiiDijitaalaafiToramarsariitiinbittaafgurgurtaa raawwachuu hojii irra akka oolchuu beeksiiseera. ReyiisMayikroo Faayinansiitiin kan badhaadheakkataan hojii bittaaf gurgurtaa ittinraawwatamuu danda’u SahayiPeyiijadhamuuSumaaleefinaannolee ollaa kanneenbirraattidabalatee amma daangaa biyya ollaa Keenyaattisi’ainaan guddachaa jira. Tooftaaliqaaittinkennaniif bittaaf gurgurtaa ittiin raawwatan kun biyyaalee ollaa…

Source: Link to the Post

Leave a Reply